Мэдээ мэдээлэл

2020 оны 07-р сарын 01-07-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд аялагч амрагчдад аюулгү...

Цааш унших

2020 оны 07-р сарын 01-04-ны өдрүүдэд 72 айлын буйр бууцыг шалгаж, гэрээний хэрэгжилттэй танилцлаа. мөн гэрээгээ биелүүлээгүй, зөрчсөн айл өрхтэй гэрээг цуцлах ...

Цааш унших

2020 оны 06-р сарын 12-20-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын утхгнхз түргэн уулын дцг-т хөв цөөрөм байгууллаа

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа монголын шувуу судлалын нийгэмлэгтэй хамтран 2020 оны 06-р сарын 07-13-ны өдр...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн монгол дахь хөтөлбөрийн газрын #wwfmongolia...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалаллтын захиргаа түргэн уулын дцг-ын хязгаарлалтын болон орчны бүсэд байгаа 130 айл өрхийн 45...

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын улаангом, хөндлөн хэсгийн хязгаарлалтын болон орчны бүсэд хаваржиж байгаа 181 айл өрхийн 560 гаруй иргэнд сурталчилгаа хийлээ.

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын хар онгорхойн гүүрнээс увс нуурын эрэг хүртэл 15км, нуурын эрэг орчмын 3км зайд хог цэвэрлэгээний ажлыг хийлээ.

Цааш унших

2020 оны 05-р сарын 21-ны өдөр улаангом сумын "харзны гатлага" онцгой хамгаалалтын бүсэд цэвэрлэгээ хийлээ.

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид түргэн уулын дцг-ын ямаат хэсэгт 3 цэгт давс тавьж ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид 2020 оны 05 дугаар сарын 06-12-ны өдрүүдэд цагаан шувуут уулын дцг-ын цагаан шувуут, баянзүрх хэсгүүдэд биотехникий...

Цааш унших

энэ жилийн хувьд эл өдрийг “шувууд бидний ертөнцийг холбодог” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now