Мэдээ мэдээлэл

увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргаа тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн төсөл, тхгн-ийн үндэсний хөтөлбөр, эко бүс нутаг...

Цааш унших

түргэн уулын дцг-ын хөндлөн хэсэгт тэмдэгжүүлэлтийн багана босголоо

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын хөндлөн хэсэгт тэмдэгжүүлэлтийн багана босголоо

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгн-ийн хз дбхс-ийн монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр “нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2018” арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Цааш унших

алтай бүгд найрамдах улсын катунскийн дцг-т олон улсын зуны сургалт, форум боллоо.

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргаа увс нуурын дцг-ын хилийн тэмдэгжүүлэлт хийлээ.

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргаа хяналт шалгалтаар ажиллалаа

Цааш унших

2018 оны 08-р сарын 16-аас 20-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хамгаалалтын захи...

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгн-аар аялах 7 маршрутыг батлуулан гаргалаа.

Цааш унших

2018 оны 08-р сарын 10-аас 28-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргаа дбхс-ийн монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран увс аймгийн нута...

Цааш унших

энэ жил 14 дэх удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа олон улсын хурлыг байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сангийн дэмжлэ...

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргаа “гайхамшигт увс нуур” олон улсын экологийн аяллыг 2018 оны 07-р сарын 21-ны өдрөөс 07-р сарын 25-ны өдрүүдэд...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now