Мэдээ мэдээлэл

2020 оны 05-р сарын 09-ны өдөр увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа бичил цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарилаа.

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгн-ийн хамгаалалтын захиргаа шуа-ийн биологийн хүрээлэнгийн хөхтний экологийн лабораторитой хамтран судалгааг хийлээ.

Цааш унших

хамгалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид увс нуурын дцг-н хөндлөн, улаангом хэсэгт хяналт шалгалт хийлээ.

Цааш унших

тэсийн голын байгалийн нөөц газарт нэн ховор төв азийн минж, голын халиуны тархалт байршлын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Цааш унших

2020 оны 02-р сарын 08-11-ний өдрүүдэд сагил сумын цагаан голын хил орчмын хөндлөн, можаагийн зааг, хөх давааны хэцүү хөтөл зэрэг 3-н газарт аргаль хонь болон б...

Цааш унших

биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Цааш унших

байгаль хамгаалагчдыг чадвахжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Цааш унших

ургамлын судалгаа хийлээ.

Цааш унших

смарт хяналт шалгалтын программын сургалт зохион байгуулагдлаа.

Цааш унших

“гайхамшигт увс нуур” олон улсын зуны экологийн аялал, сургалт боллоо.

Цааш унших

“увс нуурын хотгор” шим мандлын дархан газрын хамтарсан комиссын 6-р хурал боллоо.

Цааш унших

ус намгархаг газрын усны шувуудын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой, үүрлэлт, үржлийн үед учирч буй дарамтыг тодорхойлох судалгаа хийлээ.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now