Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Монголын шувуу судлалын нийгэмлэгтэй хамтран 2020 оны 06-р сарын 07-13-ны өдрүүдэд Увс нуурын ДЦГ-ын Давст сумын Хатуугийн адгаас Тэс сумын Жирээгийн голын адаг хүртэл нийт 40 цэгт ус намгархаг газрын шувуудын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой, тархалтын судалгааг хийлээ. Мөн энэ судалгааны үеэр Увс нуурын эргэн тойронд томуугийн тандалт, хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now