2020 оны 06-р сарын 09-10-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын #WWFMongolia #ASER дэмжлэгтэйгээр байгаль хамгаалагчдын хяналт шалгалтын СМАРТ программын 2-р улирлын тайлангийн боловсруулалтыг хийж, ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч программыг ашиглах явцад гарч байгаа алдаа дутагдалд зөвлөмж өгч цаашид анхаарах асуудлыг талаар орчин үеийн харилцаа холбооны #Zoom #Skype #Teamviewer программуудыг ашиглан онлайнаар сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Мөн байгаль хамгаалагчид багт хуваагдан СМАРТ программын дадлага хийж мэдээллийг сургалтыг удирдагч ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтэн Ч.Бат-Өлзийд дамжуулж арга зүйн зөвлөгөө авч ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now