Жил бүрийн 6-р сарын 17-ны өдөр бол Ган, цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр. Энэ өдрийг тохиолдуулан 2020 оны 06-р сарын 12-20-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Б.Бат-Үйлс, жижүүр Б.Батсуурь, үйлчлэгч Ц.Нарантуяа, байгаль хамгаалагч Х.Дашдаваа болон Хамгаалалтын захиргаатай ажил гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан ажилчдын хамтаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, цөлжилтийг сааруулж ан амьтдын амьдрах орчинг сайжруулж, өсөлтийг дэмжин, биологийн олон янз байдлын хамгааллыг сайжруулах зорилгоор Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын #WWFMongolia #ASER санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Түргэн уулын ДЦГ-ын Гоожуур хэсгийн Савайн зуслан гэдэг газарт хөв цөөрмийг амжилттай байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now