2020 оны 05-р сарын 21-ны өдөр Увс нуурын ДЦГ-ын Хар онгорхойн гүүрнээс Увс нуурын эрэг хүртэл 15км, нуурын эрэг орчмын 3км зайд хог цэвэрлэгээний ажлыг хийж 2 тонн орчим хогийг ачиж хогийн төвлөрсөн цэгт буулган ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now