Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Тэсийн голын БНГ-т 2019 оны 02-р сарын 18-аас 22-ны өдрүүдэд Төв азийн минж, голын халиуны судалгаа, хяналт шалгалтын чиглэлээр ажиллаа.

Түргэн уулын ДЦГ-н Түргэн хэсэгт Зэрлэг амьтдын байршил, хөдөлгөөнийг тандан судлах цаг үеийн байдлыг тодорхойлох, мөн ТХГН-ийн тухай хууль, ТХГН-ийн Орчны бүси...

2019 оны 01-р сарын 11-18-ны өдрүүдэд Увс аймагт “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн 2-р үе шатны бэлтгэл ажл...

Алтай Соёны Эко бүс нутаг, хил орчмын Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын туршлага солилцох уулзалт боллоо

ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын "Ирвэстэй нутгийн ирээдүй" төслийн дэмжлэгтэйгээр байгаль хамгаалагч, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдынхаа сургалтыг зохио...

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа 10 дугаар сарын 23 - Олон улсын Цоохор ирвэсийг хамгаалах өдрийг угтан Эко клубийн сурагчдад мэдээлэл хийлээ

Мод тарилаа

2018 оны 10 сарын 15

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр мод тарилаа

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр ТХГН-ийн хамгаалалтад нутгийн иргэдийн ор...

“ТХГН-ийн хамгаалалтанд иргэдийн оролцоо” нээлттэй хаалганы өдрийн арга хэмжээг зохион байгууллаа

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн төсөл, ТХГН-ийн үндэсний хөтөлбөр, Эко бүс нутаг...

Түргэн уулын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсэгт тэмдэгжүүлэлтийн багана босголоо

Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсэгт тэмдэгжүүлэлтийн багана босголоо