Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Увс нуурын ДЦГ-ын Улаангом хэсгийн аялал зугаалгын бүсэд хог хаягдал цэвэрлэх ажлыг 2020 оны 07-р сарын 17-ны өдөр дахин зохион байгууллаа. Увс нуурын эрэг орчи...

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 07 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд Увс нуурын ДЦГ-ын Улаангом, Хөндлө...

Увс нуурын ДЦГ-ын Улаангом хэсэг Хар онгорхойн гүүрнээс нуурын хөвөө хүртэлх 2 зам дагуу тус бүр 15 км нийт 30 км явж, хогийг түүж цэвэрлэсэн. Мөн Амралт зугаа...

2020 оны 07-р сарын 01-07-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд аялагч амрагчдад аюулгү...

2020 оны 07-р сарын 01-04-ны өдрүүдэд 72 айлын буйр бууцыг шалгаж, гэрээний хэрэгжилттэй танилцлаа. Мөн гэрээгээ биелүүлээгүй, зөрчсөн айл өрхтэй гэрээг цуцлах ...

2020 оны 06-р сарын 12-20-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ Түргэн уулын ДЦГ-т хөв цөөрөм байгууллаа