Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын "Ирвэстэй нутгийн ирээдүй" төслийн дэмжлэгтэйгээр байгаль хамгаалагч, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдынхаа сургалтыг зохио...

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа 10 дугаар сарын 23 - Олон улсын Цоохор ирвэсийг хамгаалах өдрийг угтан Эко клубийн сурагчдад мэдээлэл хийлээ

Мод тарилаа

2018 оны 10 сарын 15

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр мод тарилаа

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр ТХГН-ийн хамгаалалтад нутгийн иргэдийн ор...

“ТХГН-ийн хамгаалалтанд иргэдийн оролцоо” нээлттэй хаалганы өдрийн арга хэмжээг зохион байгууллаа

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн төсөл, ТХГН-ийн үндэсний хөтөлбөр, Эко бүс нутаг...

Түргэн уулын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсэгт тэмдэгжүүлэлтийн багана босголоо

Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсэгт тэмдэгжүүлэлтийн багана босголоо

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн ХЗ ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр “Нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2018” арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Алтай Бүгд найрамдах Улсын Катунскийн ДЦГ-т олон улсын зуны сургалт, форум боллоо.

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа Увс нуурын ДЦГ-ын хилийн тэмдэгжүүлэлт хийлээ.

Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа хяналт шалгалтаар ажиллалаа