Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

2021 оны 01-р сарын 11-ээс 13-ны өдрүүдэд Увс нуурын ДЦГ-н Торхилог хэсэгт ажиллаа.

Ачит нуур - Дэвэлийн арлын БЦГ-т дотоод бүсчлэлийг тогтоох судалгааг хийлээ

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Сагил сумын нутаг Цагаан гол орчмын хилийн бүсэд зэрлэг амьтад, ялангуяа Арга...

Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ-ны байгаль хамгаалагчид шинэ мотоциклтой боллоо

Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 8-р сарын 11-13-ны өдрүүдэд Түргэн уулын ДЦГ-т Ан амьтдад биотехники...

Увс нуурын ДЦГ-ын Улаангом хэсгийн аялал зугаалгын бүсэд хог хаягдал цэвэрлэх ажлыг 2020 оны 07-р сарын 17-ны өдөр дахин зохион байгууллаа. Увс нуурын эрэг орчи...