Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид 2020 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрүүдэд Түргэн уулын ДЦГ-ын Ямаат хэсэгт 3 цэгт 500кг давс тавьж ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now