Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Увс нуурын дархан цаазат газрын Урд бага нуураас Хойд бага нуур хүртэлх 120 гаруй айл өрхүүдтэй хаваржих, намаржихдаа орчны бүсэд бэлчээр ашиглах, хог хаягдал хаяхгүй байх түр гэрээг байгуулсан бөгөөд 2020 оны 07-р сарын 01-04-ны өдрүүдэд 72 айлын буйр бууцыг шалгаж, гэрээний хэрэгжилттэй танилцлаа. Мөн гэрээгээ биелүүлээгүй, зөрчсөн айл өрхтэй гэрээг цуцлах хүртэлх арга хэмжээг авч ажиллана.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now