Мэдээ мэдээлэл

увс нуурын хотгорыг юнеско-ийн шим мандлын нөөц газраар бүртгэлээ

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын аялал зугаалгын бүсэд шэнэ отоглох цэг байгуулагдлаа

Цааш унших

харгана тариалсан 1га талбайд хамгааллын арга хэмжээ авч мониторинг судалгаа хийж ажиллалаа

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид уулчдад заавар зөвлөмж өглөө

Цааш унших

түргэн уулын дцг-ын гоожуур, олон нуур, ямаат, живэрт хэсгүүдийн байгаль хамгаалагчдын судалгааны дээж талбайд хамтран ажиллалаа

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгнхз биотехникийн арга хэмжээ авлаа

Цааш унших

2021 оны 01-р сарын 11-ээс 13-ны өдрүүдэд увс нуурын дцг-н торхилог хэсэгт ажиллаа.

Цааш унших

ачит нуур - дэвэлийн арлын бцг-т дотоод бүсчлэлийг тогтоох судалгааг хийлээ

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа сагил сумын нутаг цагаан гол орчмын хилийн бүсэд зэрлэг амьтад, ялангуяа арга...

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгнхз-ны байгаль хамгаалагчид шинэ мотоциклтой боллоо

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 8-р сарын 11-13-ны өдрүүдэд түргэн уулын дцг-т ан амьтдад биотехники...

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын улаангом хэсгийн аялал зугаалгын бүсэд хог хаягдал цэвэрлэх ажлыг 2020 оны 07-р сарын 17-ны өдөр дахин зохион байгууллаа. увс нуурын эрэг орчи...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now