Мэдээ мэдээлэл

увс нуурын дцг-ын улаангом хэсгийн аялал зугаалгын бүсэд хог хаягдал цэвэрлэх ажлыг 2020 оны 07-р сарын 17-ны өдөр дахин зохион байгууллаа. увс нуурын эрэг орчи...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 07 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд увс нуурын дцг-ын улаангом, хөндлө...

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын улаангом хэсэг хар онгорхойн гүүрнээс нуурын хөвөө хүртэлх 2 зам дагуу тус бүр 15 км нийт 30 км явж, хогийг түүж цэвэрлэсэн. мөн амралт зугаа...

Цааш унших

2020 оны 07-р сарын 01-07-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд аялагч амрагчдад аюулгү...

Цааш унших

2020 оны 07-р сарын 01-04-ны өдрүүдэд 72 айлын буйр бууцыг шалгаж, гэрээний хэрэгжилттэй танилцлаа. мөн гэрээгээ биелүүлээгүй, зөрчсөн айл өрхтэй гэрээг цуцлах ...

Цааш унших

2020 оны 06-р сарын 12-20-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын утхгнхз түргэн уулын дцг-т хөв цөөрөм байгууллаа

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа монголын шувуу судлалын нийгэмлэгтэй хамтран 2020 оны 06-р сарын 07-13-ны өдр...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн монгол дахь хөтөлбөрийн газрын #wwfmongolia...

Цааш унших