Мэдээ мэдээлэл

увс нуурын ай савын утхгнхз биотехникийн арга хэмжээ авлаа

Цааш унших

2021 оны 01-р сарын 11-ээс 13-ны өдрүүдэд увс нуурын дцг-н торхилог хэсэгт ажиллаа.

Цааш унших

ачит нуур - дэвэлийн арлын бцг-т дотоод бүсчлэлийг тогтоох судалгааг хийлээ

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа сагил сумын нутаг цагаан гол орчмын хилийн бүсэд зэрлэг амьтад, ялангуяа арга...

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгнхз-ны байгаль хамгаалагчид шинэ мотоциклтой боллоо

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 8-р сарын 11-13-ны өдрүүдэд түргэн уулын дцг-т ан амьтдад биотехники...

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын улаангом хэсгийн аялал зугаалгын бүсэд хог хаягдал цэвэрлэх ажлыг 2020 оны 07-р сарын 17-ны өдөр дахин зохион байгууллаа. увс нуурын эрэг орчи...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 07 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд увс нуурын дцг-ын улаангом, хөндлө...

Цааш унших

увс нуурын дцг-ын улаангом хэсэг хар онгорхойн гүүрнээс нуурын хөвөө хүртэлх 2 зам дагуу тус бүр 15 км нийт 30 км явж, хогийг түүж цэвэрлэсэн. мөн амралт зугаа...

Цааш унших

2020 оны 07-р сарын 01-07-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд аялагч амрагчдад аюулгү...

Цааш унших

2020 оны 07-р сарын 01-04-ны өдрүүдэд 72 айлын буйр бууцыг шалгаж, гэрээний хэрэгжилттэй танилцлаа. мөн гэрээгээ биелүүлээгүй, зөрчсөн айл өрхтэй гэрээг цуцлах ...

Цааш унших

2020 оны 06-р сарын 12-20-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын утхгнхз түргэн уулын дцг-т хөв цөөрөм байгууллаа

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now