Мэдээ мэдээлэл

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА,

2017 оны 06 сарын 28

дэлхийн байгаль хамгаалах сан (wwf)-ийн монгол дахь хөтөлбөрийн газар, увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа хамтра...

Цааш унших

увс аймгийн тагнуулын ерөнхий газрын увс аймаг дахь газрын дарга, дэд хурандаа ц.баатардорж, увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаа...

Цааш унших

2017 оны 2-р сарын 08-09-ний өдрүүдэд увс нуурын ай савын хил дамнасан тхгн-ийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах анхан шатны уулзалтыг зохион байгууллаа. хи...

Цааш унших

орос, монголын тхгн-ийн хамтарсан менежмент төлөвлөгөө нь хил дамнан орших увс нуурын хотгорын өвөрмөц ландшафт, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, байгалийн бо...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны даргын албан үүргийн түр орлон гүйцэтгэгч б.одсүрэн, увс аймгийн боловсрол,...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч б.одсүрэн, хяналт шалгалт хуулийн...

Цааш унших

увс аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ц.мөнхбаяр, увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамга...

Цааш унших

увс нуур- тэс голын сав газрын захиргааны дарга м. анхбаяр, увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны даргын албан үү...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2017 онд хамтарч ажилладаг 11 байгууллагатай гэрээ байгууллаа. үүнд: увс ай...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2017 онд хамтарч ажилладаг 11 байгууллагатай гэрээ байгууллаа. үүнд: увс айм...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2017 онд хамтарч ажилладаг 11 байгууллагатай гэрээ санамж бичиг байгууллаа. э...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгааалалтын захиргааны хамт олон 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг гаргаж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа....

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now