2020 оны 06-р сарын 02-05-ны өдрүүдэд Түргэн уулын ДЦГ-ын хязгаарлалтын болон орчны бүсэд байгаа 130 айл өрхийн 450 гаруй иргэнд ТХГН-ийн ач холбогдол, экосистемийн үйлчилгээний талаар болон байгаль орчны багц хуулиудыг сурталчлан таниулж гарын авлага материал тарааж ажиллалаа. Мөн хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now