Мэдээ мэдээлэл

“увс нуурын хотгор” хил дамнасан дархан газруудын хамгаалалтын захиргаадын 2017 онд хамтран хийсэн ажлыг дүгнэх, 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах...

Цааш унших

ХОГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

2018 оны 08 сарын 29

2018 оны 06 сарын 21-ны өдөр увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа увс нуурын дцг-ын амралт зугаалгын бүсийн хогийг...

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгнхз аймгийн боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран “шилдэг цахим хичээл” шалгаруулах уралдааныг дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн монг...

Цааш унших

2018 оны 06 сарын 19-ны өдөр увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны хүрээлэн буй орчны бохирдол, хог хаягдал, хими...

Цааш унших

тэсийн голын байгалийн нөөц газарт сибирийн шивэр гүлмэрийн судалгаа хийлээ

Цааш унших

түргэн уулын дцг-т биотехникийн арга хэмжээ явууллаа

Цааш унших

МОД ТАРИЛАА

2018 оны 08 сарын 29

увс нуурын дцг-т мод тарилаа

Цааш унших

2018 оны 05-р сарын 31-ны өдрөөс 06-р сарын 04-ны өдрүүдэд оху-ын тува улсын кызыл хотноо зохион байгуулагддаг “цоохор ирвэсийн өдөр” наадамд улаангом сумын еб-...

Цааш унших

цагаан шувуут уулын дцг автомат камер байрлууллаа

Цааш унших

увс нуурын ай савын утхгнхз дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдрийг тохиолдуулан дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран “увс нуурын...

Цааш унших

2018.05.08-12-ны өдрүүдэд увс нуурын ай савын утхгнхз увс нуурын дцг-ын менежмент төлөвлөгөөний 2.2.1, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 4.1.4-т тус ту...

Цааш унших

увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2018 оны 05-р сарын 03-05-ны өдрүүдэд байгаль хамгаалагчдын сургалт зохион ба...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now