2020 оны 05-р сарын 27-29-ны өдрүүдэд Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалаллтын захиргаа Увс нуурын ДЦГ-ын Улаангом, Хөндлөн хэсгийн хязгаарлалтын болон орчны бүсэд хаваржиж байгаа 181 айл өрхийн 560 гаруй иргэнд ТХГН-ийн ач холбогдол, экосистемийн үйлчилгээний талаар болон байгаль орчны багц хуулиудыг сурталчлан таниуллаа. Мөн хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now