Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргаа тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аялал жуулчлалын 7 зам маршрутыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний А330 тоот тушаалаар батлуулсан. Цаашид эдгээр зам маршрутын дагуу жуулчдыг аялуулах, сурталчлах, олон нийтэд таниулах, маршрутын дагуу тэмдэг, тэмдэгжүүлэлтийн ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now