2018 оны 08-р сарын 22-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Р.Жамсран, байгалийн нөөцийн менежмент, орчны бүс хариуцсан мэргэжилтэн, хүрээлэн буй орчны бохирдол, хог хаягдал, химийн хорт бодис хариуцсан ажилтан Б.Бат-Үйлс, Дотоод ажил, архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан М.Ууганбаатар, Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсгийн байгаль хамгаалагч Д.Батсуурь, жолооч Ц.Цэрэндагва нарын бүрэлдэхүүн Увс нуурын ДЦГ-ын Хөндлөн хэсэгт зэгс бэлтгэх, давс олборлох зэрэг хууль бус үйл ажиллагаа гарч байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ДЦГ-ын хамгаалалтын горимыг хангуулан хилийн тэмдэгжүүлэлтийн 1 самбар, 4 багана байрлууллаа.    

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now