Шалгалтаар Увс нуурын ДЦГ зэгс бэлтгэж байсан 6 иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн 7.17 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн 3 сая төгрөгт торгууль оногдуулж, зэгс, давс бэлтгэхээр ирсэн 8 иргэнд хууль тогтоомжийг тайлбарлан буцаалаа. Мөн ДЦГ-ын орчны бүсэд намаржиж байгаа 35 малчин өрхтэй бэлчээр ашиглалтын түр гэрээ байгуулж ухуулга сурталчилгаа материалаа өгч ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now