Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн ХЗ ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “Нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл” арга хэмжээг Тариалан сумын “Ундрал” нөхөрлөл дээр түшиглэн Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн нөхөрлөлүүдийн дунд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээний үеэр Хамгаалалтын захиргаанаас сургалт, нөхөрлөлүүдийн тайлан илтгэл, “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн танилцуулга хийгдэж бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now