Гэрээ байгууллаа,

2017 оны 06 сарын 28

Алтай соёны эко бүс нутаг нь Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-аас зарласан Дэлхийн хэмжээнд нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 35 эко бүс нутгийн нэг болох учир байгаль хамгаалах үйлсэд бодит үр дүн гаргах, байгалийн баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглахад онцгой анхаарч, байгаль орчиндоо ээлтэй хөгжлийг бий болгоход хамтран ажиллана.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now