Хэлэлцүүлэгт ОХУ-ын Тувагийн Увс нуурын хотгорын ДЦГ-ын дарга В.И Канзай, Сарыг-Хаа Темир Кызыл-оолович (Ой хариуцсан орлогч дарга), Кончук Алла Чыдам-ооловна (Экологийн боловсрол, аялал жуулчлал хариуцсан орлогч дарга), Валентина Суреновна (Санхүү хариуцсан орлогч дарга), жолооч
Конгарак Айдыс Владимирович нар, ШУА-ын Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн физик газарзүйн салбарын эрхлэгч, эрдэмтэн доктор Б.Оюунгэрэл, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Амар мөрний хөтөлбөр, ТХГН хариуцсан мэргэжилтэн Б. Мөнхчулуун, ДБХС Алтай Соёны салбарын байгаль хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О. Мөнхтогтох, ДБХС Алтай Соёны салбарын зүйлийн мэргэжилтэн Г.Сэргэлэн, Увс аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн аялал жуулчлал, байгаль орчин, ногоон хөгжлийн мэргэжилтэн Б.Энхтуяа, БОАЖГ-ын дарга Б.Батбаяр, ахлах мэргэжилтэн Ү.Мөрдорж, Биологийн төрөл зүйл хариуцсан мэргэжилтэн М.Төгөлдөр, Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now