Энэхүү санамж бичгийн гол зорилго нь Байгаль хамгаалах хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулах, Монгол улсын холбогдохи хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллана.
 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now