2017 оны 2-р сарын 08-09-ний өдрүүдэд Хамгаалалтын захиргааны Мэдээллийн төвд Увс нуурын ай савын хил дамнасан ТХГН-ийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах анхан шатны уулзалт зөвлөгөөн болно. Зөвлөгөөнд ОХУ-ын Тувагийн Увс нуурын хотгорын ДЦГ-ын дарга, хэлтэсийн дарга нар БОАЖЯ-ны ТХНУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ц.Түвшинбат, ШУА-ын Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн физик газарзүйн салбарын эрхлэгч, эрдэмтэн доктор Б.Оюунгэрэл, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Амар мөрний хөтөлбөр, ТХГН хариуцсан мэргэжилтэн Б. Мөнхчулуун, ДБХС Алтай Соёны салбарын байгаль хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О. Мөнхтогтох, ДБХС Алтай Соёны салбарын зүйлийн мэргэжилтэн Г.Сэргэлэн, Увс аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ-ын удирдлагууд, Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар оролцоно.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now