Энэхүү санамж бичгийн гол зорилго нь Байгаль хамгаалах хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, улсын хил дагуу орших тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулах, хяналттай байлгах, зөрчил, хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гаргасан тохиолдолд шуурхай шийдвэрлэхэд хоёр тал хамтран ажиллахад оршино. 
Бидний хамтын ажиллагаа бэхжих болтугай.      
 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now