Энэхүү гэрээний гол зорилго нь Байгаль хамгаалах хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулах, ус, орчны судалгааг хамтарч хийх, хяналттай байлгах, зөрчил, хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гаргасан тохиолдолд шуурхай шийдвэрлэхэд хоёр тал хамтран ажиллахад оршино. 
Бидний хамтын ажиллагаа бэхжих болтугай.      
 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now