Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа 2021 оны 03-р сарын 16-аас 26-ны хооронд Түргэн уулын ДЦГ-н Хархираа, Түргэн, Ямаат, Цагаан шувуут уулын ДЦГ-н Ёлын ам, Ачит нуур Дэвэлийн арлын БЦГ-н Лонх уул зэрэг газруудад зэрлэг ан амьтанд давс тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа. Мөн давс тавьсан цэгүүдэд зэрлэг амьтадын зан төрхийг судлахаар автомат камер байршууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now