Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 8-р сарын 11-13-ны өдрүүдэд Түргэн уулын ДЦГ-ын Гоожуур хэсэгт 6 цэг, Ямаат хэсэгт 1 цэгт нийт 1700кг давсаар ан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now