2018 он 06-р сарын 13-аас 17-ны хооронд Увс нуурын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргаа Тэсийн голын байгалийн нөөц газарт баруун Монголын анхны сүүлтэй хоёр нутагтан болох Сибирийн шивэр гүлмэрийн амьдрах орчин болон үржлийн судалгааг хийлээ. Үржлийн үеийн 3 бодгальд ажиглалт, мониторинг хийж амьдрах орчинд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now