Сургалтын эхний өдөр Аймгийн мэргэжлийн хяналтын Байгаль орчны улсын байцаагч Б.Рина, н.Мэндбаяр нар байгаль орчны улсын байцаагч хэрхэн тэмдэглэл, акт хөтлөх, хэрэг бүртгэх зэрэг мэдээллийг өгсөн бол Онцгой байдлын газрын ахлах дэслэгч Л.Долгормаа болзошгүй гал түймрийн эрсдэлтэй үед хэрхэн арга хэмжээ авч ажиллах талаар, цагдаагийн хэлтсийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн мөрдөн байцаагч н.Мөнхнасан хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг болон галт зэвсэг, бороохой зэргийг хэрхэн хэрэглэх зааварчилга, Аймгийн прокурорын газрын прокурор н.Удвал зөрчлийн хуулийн талаар мэдээлэл тус тус хийсэн бол сургалтын 2 дахь өдөр Хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтнүүд тус тусын хариуцдаг ажлын чиглэлээр мэдээлэл хийлээ. Байгаль хамгаалагчдад гарын авлага, тараах материал, зөрчил тэмдэглэх хуудас зэргийг өгч ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now