2019 оны 01-р сарын 07-ны өдөр Түргэн уулын ДЦГ-н Түргэн хэсэгт ан амьтдад 4 цэгт давс, хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now