2019 оны 08-р сарын 01-08-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Тува улсын ДЦГ-аар аяласан “Тува-Цоохор ирвэсийн эх нутаг” олон улсын экологийн аялал, сургалтад амжилттай оролцоод ирлээ. Аялалд Увс аймгаас 2 баг оролцсон бөгөөд Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ-аас 7 сумын сурагч, Цогцолбор 2-р сургуулийн эко клубийн багш, ХЗ-ны мэргэжилтэн, жолооч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо. Жил бүр энэ аяллыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар санхүүжүүлэн оролцуулдаг.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now