Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ Тэсийн голын Байгалийн нөөц газарт нэн ховор Төв Азийн минж, Голын Халиуны тархалт байршлын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны дүнд шинээр бүл салсан Минжний овоохой, Голын Халиуны мөр тэмдэглэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now