2019 оны 08-р сарын 27нд Түргэн уулын ДЦГ-ын Живэрт хэсэгт байгаль хамгаалагчийн хашиж хамгаалсан ургамлын дээж талбайд судалгаа явуулж, үетэн, буурцагтан, нийлмэл цэцэгтэн, луультан, шүхэртэн, сонгинтон зэрэг 6 овгийн, 9 төрлийн, 19 зүйлийн ургамлыг тодорхойлж ажилаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now