Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа 2020 оны 04-р сарын 28-аас 05 дугаар сарын 11-ны өдрүүдэд ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн хөхтний экологийн лабораторитой хамтран Цагаан шувуут уулын ДЦГ, Түргэн уулын ДЦГ-уудад Цоохор ирвэсний үндсэн идэш тэжээлийн нэг болох Монгол тарваганы тархац, нөөц, амьдрах орчин экологийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.    

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now