Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид 2020 оны 05 дугаар сарын 06-12-ны өдрүүдэд Цагаан шувуут уулын ДЦГ-ын Цагаан шувуут, Баянзүрх хэсгүүдэд нийт 8 цэгт ан амьтдад зориулан биотехникийн арга хэмжээ авч 2 тонн давс тавьж ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now