Увс нуур нь Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай “Рамсарын конвенц”-д 1999 хамрагдсан байдаг. Увс нууранд Хар өрөвтас, Халбаган хошуут, Хархираа тогоруу, Умардын хавтгайлж, Цасч дэглий, Гангар хун зэрэг 359 зүйлийн шувууд бүртгэгдсэн байдаг

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now