Цагаан шувуутын дархан цаазат газар

Ерөнхий танилцуулга

Увс нуурын ай савын өндөр уулын нуга, уулын хээрийн онцлогийг төлөөлөх Цагаан шувуут уул нь Ув нуур, үүрэг нуурын усан хагалбарт зүүн хойноосоо баруун урагш сунаж тогтсон байршилтай. Увс нуурын хотгорт орших өндөр уулын томоохон төлөөлөл Цагаан шувуут уулын байгалийн унаган төрх, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах зорилгоор Увс нуурын ай савын дархан цаазат газрын кластер болгон тусгай хамгаалалтад авсан байна.

Цагаан шувуут уул нь хэрчигдэл ихтэй шовх хянгахяр, хад асга бүхий эгц хажуутай, далайн түвшнээс дээш 3000 гаруй метр өргөгдсөн,  өндөр уулын нуга,  уулын хээрийн өвөрмөц орчныг төлөөлж өндөр уулын ховор, ховордсон амьтан шивээлэн орших өвөрмөц сонин тогтоц, байгалийн үзэсгэлэн бүхий газар юм.