2019 оны 07-р сарын 03-06-ны өдрүүдэд Увс аймгийн Улаангом хотод “Увс нуурын хотгор” хил дамнасан дархан газрын Орос-Монголын хамтарсан комиссын VI хуралдааныг Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ амжилттай зохион байгууллаа. Ээлжит хурлаар Увс нуурын хотгорын Орос-Монголын дархан газруудын хил дамнасан хамтын ажиллагааны хүрээнд хийсэн ажлуудыг хангалттай болсон гэж дүгнээд 2018-2022 онуудад хэрэгжүүлэх “Увс нуурын хотгор” хил дамнасан дархан газруудын хил дамнасан биологийн олон янз байдал, экосистемийн хамгаалах, судлах ажлуудыг дэмжих, шинэ менежментийн төлөвлөгөөнд үндэслэн төлөвлөсөн хамтарсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дэмжлээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now