2019 оны 05 сарын 15-21-ны өдрүүдэд Увс нуурын ДЦГ түүний ус намгархаг газрын усны шувуудын судалгааг Увс нуурын ДЦГ-т нийт 30 цэгт усны шувуудын ажиглалт хийж 33 зүйлийн 21613 толгой шувуу бүртгэж тэмдэглэв.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now