2019 оны 06–р сарын 26-нд Увс нуурын хөвөөнд байрлах ариун цэврийн байгууламжийг хүлээн авч 07-р сарын 01-ны өдрөөс 09-р сарын 01-ны өдрийг хүртэл 8177 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж 1635400 төгрөгийн орлого оруулж аялагч амрагчдын ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now