2019 онд Түргэн уулын ДЦГ, Цагаан шувуут уулын ДЦГ-уудад ан амьтдад нийт 22 цэгт 3,2 тонн давс тавьж биотехникийн арга хэмжээ хэрэгжүүллээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now