Увс нуурын ай савын УТХГНХЗ-ны байгаль хамгаалагч Б.Сүхбат 2019 оны 1-4-р саруудад төлөвлөгөөт бус эргүүл хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байх хугацаандаа хууль бусаар мод бэлтгэж буй иргэдийг илрүүлж гарсан зөрчлийг цаг алдалгүй холбогдох газарт нь мэдээлж ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now