Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Судалгаа шинжилгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Н.Лхамсүрэн, Байгалийн нөөцийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн М. Ууганбаатар, Увс нуурын ДЦГ-н Тэс хэсгийн байгаль хамгаалагч Д.Тулгаа, жолооч Ц.Цэрэндагва нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Увс нуурын ДЦГ-ын Тэс хэсэг, Тэсийн голын БНГ-т 2019 оны 02-р сарын 18-аас 22-ны өдрүүдэд Төв азийн минж, голын халиуны судалгаа, хяналт шалгалтын чиглэлээр
ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now