10 дугаар сарын 23 - Олон улсын Цоохор ирвэсийг хамгаалах өдрийг угтан Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргааны Гадаад хамтын ажиллагаа, гэрээ конвенц, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Батчимэг, ДБХС-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын хэрэгжүүлж байгаа “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн Увс аймаг дахь салбарын зохицуулагч Д.Тогтохбаяр нар хамтран Эко клубийн сурагчдад мэдээлэл хийлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now