Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр ТХГН-ийн хамгаалалтад нутгийн иргэдийн оролцоо сэдэвт сургалт, сурталчилгаа, нээлттэй хаалганы өдрийн арга хэмжээг Улаангом төв барааны зах дээр зохион байгуулав. Уг арга хэмжээний үеэр ТХГН-ийн тухай, Байгаль орчны багц хуулиуд, Хог хаягдлын тухай , Зөрчлийн тухай зэрэг хуулиудын талаар ухуулга, сурталчилгааны ажил хийж ард иргэдэд сурталчилгааны материал тараав.Энэ арга хэмжээнд 500 гаруй иргэд хамрагдлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now