Уг ажлын хүрээнд 2018 оны 04-р сарын 25-нд Цагаан шувуут уулын ДЦГ-ын Ямаат хэсэгт нийт 5 цэгт давс тавих ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now