Зөвлөлдөх уулзалтанд БСШУСЯ-ны мэргэжилтнүүд, ЮНЕСКО-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтнүүд, ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссын албаны хүмүүс, судлаачид, багш, эрдэмтэд, БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн болон УТХГ-ын Хамгаалалтын 5 захиргааны төлөөлөл нийт 31 хүн оролцсон бөгөөд ДӨ-ОХСДГ-ын бүсэд байрлах 7 ЕБС-ийн сурагчдад тусгайлсан хөтөлбөрөөр, хичээлээс гадуурх ажил болгон Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын соёлын өвийг таниулах зорилгоор “Богцон дахь соёлын өв” төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлага, цаашид үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх боломжуудын талаар ярилцлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now