Уг ажлын хүрээнд 2018 оны 04-р сарын 2-оос 04-ны өдрүүдэд Түргэн уулын ДЦГ-ын Хархираа хэсэгт нийт 5 цэгт давс тавих ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now