Нийт 17 цэгийг тогтоож тэмдэгжүүлэн ажиллалаа. Мөн Тэс сумын ИТХ-ын дарга О.Нэргүй, ЗДТГ-ын дарга Баяндалай, Засаг даргын орлогч Г.Ядамжав нартай ажил төрлийн талаар санал солилцлоо. Сумын ахлах сургууль ЗДТГ, БОТХТ-аас Дэлхийн Ой, Ус, Цаг уурын өдрийг угтаж зохион байгуулсан сурагчдын бүтээлийн шалгаруулалтанд оролцож хамгаалалтын захиргаанаас сургуулийн эко клубд сургалт сурталчилгааны гарын авлага материал өглөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now