Уг судалгааны ажлыг Шинжлэх Ухааны академийн Сорилын биологийн хүрээлэнтэй хамтран автомат камер ашиглан явууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now